Algemene voorwaarden

Gambia Helpers > Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van vzw.Gambiahelpers gevestigd te Dwarsweg 14,B-8501 HEULE (België), in samenwerking met ngo Helpers Gambia West District Brusubi Gambia, vertegenwoordigd door Mustapha Ceesay

Door de toegang en het gebruik van onze website verklaar je je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden :

1° De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de vzw Gambiahelpers of rechthoudende derden.

2° Bij het gebruik van deze website stemt u ermee in om u te onthouden van illegale activiteiten en geen schade te berokkenen aan de organisatie vzw Gambiahelpers en ngo Helpers Gambia en anderen

3° Alle communicatie of materiaal dat u publiek deelt op deze website wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsgerecht behandeld tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor om materiaal dat in de openbaar op deze website wordt geplaatst te verwijderen.

4° De informatie op de website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, kan de men steeds contact opnemen met de beheerders van de vzw. Gambiahelpers

5° Vzw Gambiahelpers levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw Gambiahelpers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Je kan dit steeds melden, maar vzw Gambiahelpers kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site.

6° De inhoud van de website kan te alle tijde, zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vzw Gambiahelpers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

7° Vzw Gambiahelpers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

8° De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden of partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites en pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vzw. Gambiahelpers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

9°Het Belgisch Recht is van toepassing op deze site. Geschillen worden behandeld in de Rechbank van Kortrijk

10°Als u deze Algemene voorwaarden niet volledig accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze site. We behouden ons het recht voor om te voorkomen dat u toegang krijgt tot deze site, als we van mening zijn dat u een van deze voorwaarden hebt overtreden.

X