Ons project vanuit België en in Gambia

Gambia Helpers > Projecten

Geïnspireerd door het bezoek in 2014 aan een opvangtehuis in Kenia, en de sluimerende droom om kinderen in de Derde wereld te helpen, namen we enkele jaren geleden de beslissing om fosterouder te worden van een kindje in Gambia.

Door onze financiële steun dragen wij bij aan de opvoeding, krijgt ons kind de nodige medische bijstand en kan het naar school gaan ! Dit was voor ons een eerste stap in de richting van ‘ontwikkelingshulp’.

Geleidelijk aan raakten we betrokken bij de organisatie ‘Gambiahelpers’, hielpen bij evenementen, namen al eens een taak over, en zo ging de bal aan het rollen. Maar we wilden meer, en beslisten om zelf , eerst met de organisatie, daarna alleen, naar Gambia te trekken.

Overdonderd door wat we daar zagen en meemaakten, wisten we : dat is hetgeen waarvoor we ons willen inzetten ! Dit gaf ons een boost om ons idee verder uit te bouwen, “kinderen een menswaardig leven geven”.

In Gambia kwamen we in contact met de juiste mensen die ons wilden helpen om onze droom waar te maken. Op 01 oktober 2018 kregen we de kans om de organisatie, die tot dan onder privé beleid stond, om te zetten in de ‘vzw Gambiahelpers’ waar wij de bestuurders van werden. Vanaf dan is het pas echt begonnen….

Ons opvanghuis in Gambia in aanbouw

De foto’s die u hier kunt terugvinden omvatten ons project omtrent het opvangtehuis.

Wij hebben besloten om in april 2019 een stukje grond aan te kopen in het dorp Wullinkamma. Dit is het dorp alwaar wij met VZW Gambiahelpers actief bezig zijn met het fosteren van kinderen. Door de bezoeken die wij brengen aan de kinderen hebben wij snel kunnen opmerken dat de kinderen na schooltijd vaak op straat vertoeven. Hun huiswerk werd echter niet gedaan, waardoor de schoolresultaten vaak minder goed waren. Tevens kunnen zij ook niet thuis terecht aangezien de woonomstandigheden.

Daaruit komt ons idee om met de VZW Gambiahelpers een opvangtehuis op te richten waar de kinderen na schooltijd of in hun vrije tijd terecht zullen kunnen om hun huiswerk te maken, bijlessen te krijgen of deel toenemen aan andere educatieve workshops.

Kort na de aankoop van de grond werd een poort aangekocht en geplaatst om ons stukje grond af te bakenen. Daarna zijn vele helpende handen begonnen met het maken van de bakstenen, het graven van de funderingen en het opbouwen van de muren. Elke dag komt vordering in ons project.

De foto’s hieronder geven de ontwikkeling van ons project weer. Tevens komen ook wekelijks nieuwe foto’s op onze facebookpagina VZW Gambiahelpers.

X