Hoe werkt het fosteren van een kindje?

Gambia Helpers > Kindje fosteren

Steunen van een fosterkind

Dit betekent dat men een kindje in Gambia kan voorzien van scholing, medische verzorging, voeding en kledij.

Werking (verplicht)

 • Een kind steunen kost maandelijks 10 euro. Dit wordt via domiciliëring gestort op de rekening BE33 0018 4555 5746. Dit telkens de eerste week van de maand.
 • Een kind steunen en naar de school van Gambiahelpers laten aan kost maandelijks 15 euro.Dit wordt via domiciliëring gestort op de rekening BE33 0018 4555 5746. Dit telkens de eerste week van de maand.
 • 2 x per jaar een zak rijst van 15 euro voor het kind en hun gezin. Dit wordt ook gestort op de rekening BE33 0018 4555 5746.

Extra (niet verplicht)

 • Bananendoos met kledij, speelgoed, schoolgerief.
  GEEN geld of iets vloeibaar.
 • 12 euro cash te betalen bij afgifte doos. Afgifte doos is voorzien op de jaarlijkse kalender van de VZW.

Samengevat

 • Wat verplicht is:
  120 euro per jaar voor het fosteren van een kind, zonder school van Gambiahelpers
  150 euro per jaar voor het folteren van een kind, met school van Gambiahelpers
  30 euro per jaar voor rijst
 • Wat extra kan:
  12 euro voor een bananendoos

Kan bijkomend aangekocht worden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOSTEROUDERS GAMBIAHELPERS

 1. Fosterouders verbinden zich er toe om maandelijks een bedrag van 10€ te storten op de rekening van de Gambiahelpers (BE33 0018 4555 5746), ofwel maandelijks (voor 10de van de maand), ofwel jaarlijks 120€. Elke maand gaat 9 euro volledig naar het kind. De overige 1,5 euro is voor medische kosten of andere bijkomende en onverwachte kosten.
 2. Iedere 6 maand wordt een bijdrage van 15 € gevraagd voor de rijstbedeling. De ‘rice-givingdays’ gaan door in april en november, en worden verdeeld door leden van de crew ter plaatse.
 3. Twee maal per jaar kan er ook een doos (bananendoos) opgestuurd worden via een groupage container. Dit kost 12€ per doos en dient vooraf betaald te worden. Afleverdata en plaats worden op tijd doorgeven. Er mag alleen kledij, medicatie, lakens, speelgoed, … verstuurd worden, geen liquide, geen snoep, voedsel, etc.. Wij dienen ons aan de wetten te houden die opgelegd worden door de transportfirma’s.
 4. Het stoppen van een kind te steunen heeft een grote inpak op het kind, daarom vragen wij dit schriftelijk te doen met een opzegtermijn van 3 maand. Dit laat ons toe om het kind aan nieuwe fosterouders toe te wijzen.
 5. Wanneer iemand 3 maand het geld voor zijn kind niet stort wordt hij automatisch uit de groep verwijderd en wordt het kind her-fostered.
 6. Het is verboden om zelf geld op te sturen naar de ouders, of contact op te nemen met de fosterouders. Veelal loopt dit met een sisser af, en worden mensen constant lastig gevallen. Bij problemen komen GH hier niet in tussen.
 7. Men kan altijd de ouders en de kinderen bezoeken tijdens de groepsreis.
 8. Wie individueel reist naar Gambia en de kinderen wenst te bezoeken laat dit best weten aan de crew zodat wij contact kunnen leggen ginder met de nodige mensen.
 9. Op verschillende data worden activiteiten ingericht tvv de organisatie Gambiahelpers.
 10. Iedereen is vrij op eigen initiatief iets te organiseren, maar dit wel in samenspraak met de beheerders van de GH.
 11. De naam GH mag NOOIT gebruikt worden voor eigen winstbejag.
 12. Facebook is een mooi media, kan gebruikt worden om foto’s te delen, aankondigingen en activiteiten te melden etc… Alle negatieve posts op de site van Gambiahelpers worden onmiddellijk verwijderd.
 13. Er zijn tal van sponsormogelijkheden. Wanneer iemand wil sponsoren wil dit dan graag bespreken met leden van de crew. Er wordt een factuur opgemaakt, en die moet betaald worden op de rekening vermeldt op de factuur. Er wordt een cash geld aanvaard.
 14. Bij negatief gebruik van de naam Gambiahelpers, het niet naleven van bovenstaande, wordt na onderling overleg binnen de beheerraad beslist over het verder lid blijven en/of fosteren van een kind.
 15. Wanneer wij ondervinden dat een kind door meerdere kanalen (bvb van 2 organisaties) probeert geld te ontvangen, dan wordt er onmiddellijk gestopt met hulp te bieden.
X